Sinds de rellen in de banlieues en een reeks terroristische aanslagen zijn migrantenouders en hun kinderen een bron van politieke en maatschappelijke zorgen in Frankrijk. Hoe onderhandelen migrantenouders en professionals wat ‘goed ouderschap’ betekent onder deze omstandigheden in Parijs?

Parijs

In Parijs wil de overheid ruimte creëren voor ouders om hun ervaringen te delen en om opvoedadvies in te winnen. Maar migrantenouders trekken wellicht ook een ander soort aandacht. In politieke debatten wordt vaak gesteld dat zij niet betrokken genoeg zijn bij scholen en andere instituties. Daarbij kent Parijs verschillende vormen van ongelijkheid die de bevolking beïnvloeden. Anick Vollebergh vraagt zich af hoe professionals die met ouders werken ruimte zoeken voor verschillende vormen van opvoeden en hoe zij deze vormen interpreteren binnen de huidige politieke omstandigheden. Hoe proberen professionals ouders te stimuleren om deel te nemen aan verschillende instituties en aan het sociale leven in de wijk, en hoe beslissen zij welke ouders zulke sturing nodig hebben?
Soukaina Chakkour onderzoekt juist de ideeën over opvoeden waarmee Egyptische migrantenouders in aanraking komen wanneer zij professionals, andere ouders of docenten ontmoeten. Wat doen deze ontmoetingen met de manier waarop zij hun positie in de Franse samenleving ervaren?

Anick Vollebergh

Anick Vollebergh is postdoctoraal onderzoeker en docent aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Zij is opgeleid als antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. In haar promotieonderzoek (UvA, 2016) onderzocht zij de politieke emoties die gemobiliseerd worden door de notie van ‘samenleven’ in twee diverse wijken in Antwerpen, België. Haar werk richt zich op het samenkomen van culturalistische en secularistische politiek, stedelijk beleid, en de opkomst van rechtspopulisme en (vroom) Jodendom in postkoloniaal Europa. In het Reproducing Europa project onderzoekt zij hoe professionals in het domein van opvoeden in Parijs vorm geven aan de noties en praktijken van ‘goed ouderschap’ in hun omgang met een diverse groep ouders temidden van de huidige politieke spanningen.

a.vollebergh@maw.ru.nl

Soukaina Chakkour

Soukaina Chakkour is promovendus aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Als onderzoeker in het Reproducing Europe project onderzoekt zij hoe Egyptische migranten in Parijs alledaags burgerschap onderhandelen. Soukaina heeft een bachelor in International Studies van Al Akhawayn University in Ifrane, Marokko en een dubbele master in Gender Studies van Lodz University in Polen en de Universiteit Utrecht in Nederland.

s.chakkour@maw.ru.nl