In Nederland is veel te doen om de veronderstelde problemen met migranten en hun kinderen. De oorzaak wordt vooral gezocht in vermeende etnische of culturele verschillen. Hoe zien we dit terug in ontmoetingen tussen migrantenouders en professionals?

Amsterdam

In het Amsterdamse jeugdbeleid zijn ouders vooral consumenten die zelf op zoek mogen naar de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben. Maar betekent dit dat professionals ouders alleen maar ondersteunen, of proberen ze ook hun versie van goed ouderschap en burgerschap over te brengen? Hoe worden verschillende groepen ouders beoordeeld en benaderd? En hoe gaan professionals om met deze kwesties in hun dagelijks werk? Dit soort vragen stelt Anouk de Koning in haar onderzoek naar professionals die met ouders werken.
Wiebe Ruijtenberg vraagt zich juist af hoe Amsterdamse migrantenouders, en dan specifiek Egyptische vaders, invulling geven aan hun ouderschap. Wat verwachten verschillende professionals, buren, of anderen uit hun directe omgeving van hen? Met wat voor ideeën over goed vaderschap en goed burgerschap worden zij geconfronteerd, en hoe gaan zij om met deze verwachtingen en ideeën?

Anouk de Koning

Anouk de Koning is Universitair Hoofddocent op de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen en geeft leiding aan het Reproducing Europe project. Zij deed eerder onderzoek in Cairo (Egypte), Suriname, en Amsterdam en is de auteur van Global Dreams: Class, Gender and Public Space in Cosmopolitan Cairo (AUC, 2009) en Introducing Urban Anthropology (Routledge, 2016). Naast het leiden van het project, onderzoekt Anouk hoe professionals in Amsterdam handen en voeten geven aan ‘goed burgerschap’ in hun ontmoetingen met een diverse groep ouders.

a.dekoning@maw.ru.nl
www.ru.nl/caos/vm/koning/

Wiebe Ruijtenberg

Wiebe Ruijtenberg is promovendus aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Als onderdeel van het Reproducing Europe project onderzoekt hij hoe Egyptische vaders in Amsterdam hun vaderschap ervaren en hoe zij omgaan met maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot hun opvoeden. Wiebe heeft de Research Master Social Sciences van de Universiteit van Amsterdam afgerond met een onderzoek naar het sociale leven in gated communities in Cairo, Egypte.

w.ruijtenberg@maw.ru.nl