Reproducing Europe is een antropologische studie naar burgerschap in een Europa waar de aanwezigheid van migranten in toenemende mate als last of bedreiging wordt gezien. Dit project vraagt zich af hoe burgerschap in deze context onderhandeld wordt, in het bijzonder door mensen met een migratieachtergrond. Om deze vraag te beantwoorden, bekijken we ontmoetingen tussen Egyptische ouders en professionals in Amsterdam, Parijs en Milaan.
Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek in ons publieke boek. Download een kopie van Reproducing Europe: Migrantenfamilies, professionals en de verzorgingsstaat hier.